افزونه اطلاع رسانی ووکامرس

افزونه ای بدون هیچ نمونه ی داخلی و خارجی

چه چیزی بیشتر از اطلاع رسانی مستمر میتواند اعتماد کاربر را جلب کند؟

و چه چیزی برای یک مدیر سایت مهمتر از اطلاع داشتن از تمام اتفاقات سایتش ؟