با سلام.

در لینک های زیر میتوانید چند نمونه از صفحات ساخته شده با افزونه نمایش محصولات ووکامرس را ببینید.

 

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه یک

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه دو

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه سه

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه چهار

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه پنج

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه شش

پیشنمایش محصولات ووکامرس نمونه هفت